Výtvarný obor

Cílem výtvarného oboru je podchytit a dále rozvíjet schopnost dětí vyjadřovat sebe i okolní svět pomocí výtvarného jazyka.

Výuka začíná přípravnou výchovou, která uvede žáky do výtvarného procesu. Pomocí jednoduchých úkolů je seznámí s uměleckými technikami a naučí základním pracovním návykům.

V průběhu celého studia se žáci naučí orientovat v uměleckých technikách, které by měli zvládat teoreticky i prakticky. Výtvarná tvorba zahrnuje praktické dovednosti, jako je využití principů kresby, malby a prostorové tvorby (kašírování, modelování…). Součástí výuky bude také seznámení s výtvarnou kulturou a technologiemi. Tyto teoretické znalosti by se měly stát oporou ve vlastní tvorbě žáků. Nejde jen o technické a teoretické zvládnutí uměleckých disciplín, důležité je také rozvíjení vlastní fantasie a kreativity žáků. Rozšíří své vnímání barevnosti, naučí se zobrazovat své okolí a rozvinou osobité výtvarné vnímání. Seznámí se s historií a souvislostmi umění a budou schopni vlastní reflexe. Výuka rozvine výtvarné dispozice žáků.

Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na střední škole s uměleckým zaměřením, popřípadě i následně na vysoké, nebo se věnovat vlastní tvorbě amatérsky. Výtvarný obor má v dětech hlavně podpořit tvořivost a vést je k lásce k výtvarnému umění.

Učitelé

Alice Marková

Rozvrh výuky výtvarného oboru

Výuka probíhá na pobočkách ZUŠ v Horní Bříze a Kaznějově