Úvod

1

Aktuality

Od 11. 5. 2020 bude obnovena výuka v ZUŠ Kralovice. Bude možné navštěvovat individuální hodiny a komorní hry po domluvě s žáky a učitelem. PHV a hudební nauky se budeme snažit uzavřít distančně. Orchestry a sbory zůstávají nadále zavřené.

Prosíme o dodržování následujících mimořádných opatření:

1) Aby mohl být žák vpuštěn do školy musí být vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Pokud se tak nestane, nemůžeme nikoho do budovy pustit.

2) Do budovy nesmí žádný doprovod žáků

3) V budově školy bude dezinfekce, kterou musí použít každý žák bezprostředně po příchodu (Dezinfekce bude ve všech učebnách a na toaletách)

4) při příchodu do školy a ve společných prostorách budovy je povinnost mít roušku (nebo jiné zakrytí nosu a úst) a sáček na tuto roušku. Jelikož se žáci v ZUŠ nezdržují mnoho času stačí pouze jedna rouška.  Je třeba dodržovat rozestup 2 metry, minimálně 1,5 metru.

5) Při výuce být rouška nasazena nemusí, pokud je dodržen rozestup, v takovém případě žák roušku odkládá do sáčku.

6) Žáci se ve škole zdržují pouze na nezbytně nutnou dobu

Kalendář akcí

Důležité informace 

Komentáře jsou uzavřeny.