Aktuality

Dle nařízení Vlády ČR je povolena od 12. 4. 2021 individuální výuka v ZUŠ. Bude tedy probíhat výuka jeden na jednoho. Kolektivní předměty jako je hudební nauka, komorní hra, orchestrální hra apod. i nadále zůstanou ve formě distanční.

Testování žáků v ZUŠ neprobíhá, testují se pouze pracovníci školy. Doprovod žáků se v prostorách školy může zdržovat pouze na nezbytně nutnou dobu, ale doporučuje se, pokud to není nutné, aby takové osoby do budovy nevstupovaly.

Při vstupu do budovy a při pobytu ve škole je nutné mít nasazenou ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94% jako je např.: respirátor FFP 2, KN 95 a pod. Žákům je udělena výjimka, pro ty je dostačující i chirurgická rouška. Domácí šité roušky, šály, šátky a jiné improvizované prostředky nejsou dostačující. Tyto ochranné pomůcky si žáci, návštěvníci, zákonní zástupci zajišťují sami. Bez této ochrany je do budovy vstup zakázán.

Zápis ZUŠ Kralovice


Kalendář akcí  

Komentáře jsou uzavřeny.