Aktuality

Dle nařízení Vlády ČR je povolena od 12. 4. 2021 individuální výuka v ZUŠ. Bude tedy probíhat výuka jeden na jednoho. Kolektivní předměty jako je hudební nauka, komorní hra, orchestrální hra apod. i nadále zůstanou ve formě distanční.

Testování žáků v ZUŠ neprobíhá, testují se pouze pracovníci školy. Doprovod žáků se v prostorách školy může zdržovat pouze na nezbytně nutnou dobu, ale doporučuje se, pokud to není nutné, aby takové osoby do budovy nevstupovaly.

Při vstupu do budovy a při pobytu ve škole je nutné mít nasazenou ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94% jako je např.: respirátor FFP 2, KN 95 a pod. Žákům je udělena výjimka, pro ty je dostačující i chirurgická rouška. Domácí šité roušky, šály, šátky a jiné improvizované prostředky nejsou dostačující. Tyto ochranné pomůcky si žáci, návštěvníci, zákonní zástupci zajišťují sami. Bez této ochrany je do budovy vstup zakázán.


Kalendář akcí  

Komentáře jsou uzavřeny.