ZUŠ Kralovice

Začátek školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023.

Začátek kolektivní výuky připadne na pondělí 11. 9. 2023

Rozvrhy kolektivní výuky budou aktualizovány nejpozději v úterý 29. 8. 2023, většinově budou však vycházet z rozvrhů z předešlého roku.

Stávající i nové žáky budou standardně informovat přidělení vyučující prostřednictvím telefonu/ e-mailu od 28. 8. do 4. 9. 2023.

MAP

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o aktualizaci klíčových dokumentů pro území SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Kralovice v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978, který je financován z OP VVV.

Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz)

Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 11. 09. 2023.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Zveme Vás na akce školy:

Různé:

ZUŠ Kralovice získala statut 3. nejúspěšnější školy v Plzeňském kraji v soutěžích za rok 2022/2023. Středisko služeb školám Plzeň každoročně uděluje cenu nejúspěšnějším uměleckým školám v Plzeňském kraji, kterých je celkem 30. Do úspěšnosti se započítávají výsledky z krajských a celostátních kol soutěží a zároveň se zohledňuje počet žáků na jednotlivých školách. Při splnění těchto kritérií ZUŠ Kralovice obsadila za rok 2022/2023 krásné 3. místo. Děkuji všem vyučujícím, kteří se na tomto úspěchu školy podíleli. Luboš Marek, ředitel školy.

Dne 22. 4. proběhlo celostátní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů a za naši školu se zúčastnil jeden soubor, ve složení Beneš Jakub (trubka), Šlehoferová Stella (saxofon), Baborová Eliška (akordeon), Váhala Matouš (baryton), Moulis Matěj (violoncello), Váhala Jakub (perkuse), Šafařík Vilém (basklarinet). Komorní hra získala 1. místo. Více se dozvíte v sekci Soutěže.

Obrábění Kaznějov s.r.o. poskytlo ZUŠ Kralovice finanční dar ve výši 10 000,- Kč na podporu výtvarného oboru. Tímto moc děkujeme za štědrou podporu, moc si toho vážíme.

Luboš Marek
ředitel ZUŠ


Rozvrh hudebních nauk 2023/2024

Rozvrh kolektivních předmětů 2023/2024

Rozvrh výuky tanečního oboru 2023/2024

Rozvrh výuky výtvarného oboru 2023/2024