Mgr. Suzanne Vohnoutová El Roumhainová

Po studiu Konzervatoře Plzeň obor hra na violoncello ve třídě Hany Vítkové absolvovala magisterské studium hudební vědy na brněnské Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde navštěvovala rovněž obor Management v kultuře. Od roku 2008 je členkou muzikálového orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Věnuje se také komorní hře se soubory Women´s String Quartet a klavírní trio MonSuMA a produkční činnosti v oblasti hudby a divadla.