Petra Kamenická

Roku 2003 úspěšně zakončila absolutoriem Konzervatoř obor varhany. Se svými kolegy založili soubor zabývající se barokní hudbou „Subito volti“, v němž působila jako zpěvačka i cembalistka. S tímto souborem uskutečnili mnoho úspěšných koncertů, včetně koncertu v pražském Vladislavském sále.

Od roku 2004 se soukromě věnovala zpěvu u významné pedagožky prof. Iriny Kondratěnko. Na Katedře hudební kultury (PEF ZČU) v Plzni vystudovala obor hudba –  zpěv. V roce 2008 získala půlroční stipendium na Univerzitě v Bologni.

Nadále se pěvecky zdokonaluje pod vedením sólistky Národního divadla Dany Burešové. Působí jako varhanice, je pedagožkou hry na klavír a zpěvu.  Dále se věnuje koncertní činnosti v České republice i v zahraničí (Německo, Španělsko, Maroko aj.)

Petra Kamenická se  zúčastnila mnoha  mezinárodních kurzů a konzultací jak varhanních (Susan Ruit-Landale – Francie, Martin Sander – Německo, Jaroslav Tůma – ČR), tak i pěveckých (Eva Randová – CZ., Irina Kondratěnko – (CZ), Markéta Cukrová (CZ), Zlatica Livorová (SK), Ingrid Janser-Mayr (Rakousko), Anne Howells (Velká Británie), Nancy Henninger (USA) aj.