Patrik Mestl, DiS.

Vystudoval Střední průmyslovou školu Příbram, obor výpočetní technika a Konzervatoř Plzeň, kde studoval hru na klavír ve třídě MgA. Maxima Averkieva. Do ZUŠ Kralovice nastoupil jako pedagog v září roku 2010, od září 2013 do srpna 2019 působil na naší škole jako zástupce ředitele. Na ZUŠ Kralovice vyučuje hru na klavír, hudební nauku a korepetici. Jako pedagog působí též na Základní umělecké škole v Přešticích.

Přijetí žáka na konzervatoř :

2016       Nikol Kydlíčková                 ZUŠ Kralovice / pobočka Horní Bříza