Mgr. Kůsová Markéta

Vzdělání: Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni – obor – hudební výchova, sólový zpěv ve třídě Doc. MgA. Svatavy Luhanové.
Umělecká činnost – již za studií v Plzni členka pěveckého sboru opery DJKT a pěveckého sboru Nová Česká píseň – do roku 2004.
Pedagogická činnost – do roku 2012 v ZUŠ Rokycany – sólový zpěv, sbormistryně přípravného pěveckého sboru Ještěrky.
Od roku 2012 v ZUŠ Kralovice a ZUŠ Plasy – učitelka sólového zpěvu, hudební nauky, sbormistryně pěveckého sboru v Kralovicích a vedoucí folklórního souboru Střelička v Plasích.
Další vzdělávání v seminářích a hudebních kurzech pro učitele ZUŠ.