Mgr. Jana Kočová

Po studiu gymnázia pokračovala na plzeňské Pedagogické fakultě oborem německý jazyk – hudební výchova. Na plzeňské konzervatoři pak absolvovala v roce 2009 obor hra na varhany u Adama Viktory, cembalo studovala ve třídě profesorky Aleny Tiché. Při studiu se zúčastnila kurzů u prof. J. Tůmy a G. Luksaite Mrázkové zaměřených na starou hudbu a její interpretaci. Je členkou pěveckého souboru Sagitta.