František Kos

Vystudoval konzervatoř v Plzni. Do roku 2012 zastával funkci ředitele ZUŠ Kralovice. Účast se žáky na soutěžích ZUŠ. Připravil několik žáků ke studiu na konzervatoři. Od roku 1988 – 2004 externě působil v Plzeňské filharmonii, se kterou absolvoval koncerty doma i v zahraničí / včetně USA /. Člen muziky folklórního souboru Úsměv.