Anna Bejvlová, DiS.

Anna Bejvlová (*1996) zahájila studium hry na klavír soukromě u paní učitelky Hany Matuškové, ke které docházela čtyři roky, než úspěšně vykonala přijímací zkoušky na plzeňskou konzervatoř. Na konzervatoři studovala šest let ve třídě paní profesorky Věry Müllerové. V ostravské soutěži Pro Bohemia získala zvláštní ocenění za provedení cyklu V mlhách skladatele Leoše Janáčka. Po absolutoriu působila jako korepetitor dětského sboru divadla J. K. Tyla v Plzni. Nyní vyučuje čtvrtým rokem na základní umělecké škole v Kralovicích a druhým rokem studuje na Západočeské univerzitě.