Taneční obor

Cílem výuky tanečního oboru je podchytit a dále v žácích rozvíjet schopnost vyjádřit se pohybem. Výuka tanečního oboru začíná přípravnou taneční výchovou, ve které se děti formou tanečních her učí základním pohybovým prvkům, správnému držení těla a kultivuje se jejich přirozený projev. Taneční průprava v následujících ročnících směřuje k postupnému zvládnutí základů současného, lidového a klasického tance. Důležitou součástí taneční výuky je vytváření tanečních choreografií, ve kterých je pěstován taneční projev žáků, a jsou podněcovány jejich tvořivé schopnosti. Nedílnou součástí tanečního vyučování je hudba, jejíž vnímání je po celou dobu studia u žáků systematicky rozvíjeno. Snahou vyučujících je probudit v žácích smysl pro krásu tance a poskytnout co nejlepší předpoklady k budoucímu zvládnutí tanečního umění na vyšší úrovni.

Absolventi tanečního oboru nacházejí uplatnění v amatérských tanečních souborech, těm nejlepším se mohou otevřít dveře do světa profesionálního tance – přípravou ke studiu na taneční konzervatoři. Základní umělecká škola si ale především klade za cíl vychovat vnímavého a poučeného posluchače a diváka, jemuž taneční umění bude více než blízké.

Učitelé

Koutecký Václav

Korepetitor: Štěpán Kos

Rozvrh výuky tanečního oboru

Výuka probíhá pouze na pobočce ZUŠ v Horní Bříze