O škole

Historie školy sahá do roku 1950, kdy se v Kralovicích osamostatnila pobočka Městského hudebního ústavu v Rakovníku (1946–1950) a pokračovala ve své činnosti jako Hudební ústav města Kralovic. Tato instituce přešla o rok později pod státní správu a začala působit pod novým názvem Hudební škola.

V roce 1961, kdy vznikly lidové školy umění, byly k LŠU Kralovice připojeny pobočky Plasy (do roku 1991), Dolní Bělá (do roku 1968) a Kaznějov.

V roce 1986 byla škola z důvodu nevyhovujícího stavu budovy přestěhována do části prostor SOU zemědělského na náměstí Osvobození č. 32. Vzhledem k příznivým prostorovým podmínkám zde mohl být vedle hudebního oboru otevřen také obor výtvarný (do roku 2005).

Základní umělecká škola Kralovice získala svůj dnešní název v roce 1991, kdy byly LŠU legislativní úpravou přejmenovány na základní umělecké školy.

Na základě intenzivního jednání s městem získala škola v roce 1994 vlastní prostory v budově bývalých vojenských kasáren v Manětínské ulici č. 395, v nichž působí dodnes. O dva roky později byla k ZUŠ Kralovice připojena pobočka v Horní Bříze, kde se vedle hudebního oboru vyučuje od roku 2000 také taneční obor. V roce 2020 byl na pobočce v Horní Bříze znovu otevřen výtvarný obor a o rok později i v Kaznějově.

Škola je od roku 2002, kdy získala právní subjektivitu, příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kralovice.

Zřizovatel školy: město Kralovice

Místa poskytovaného vzdělávání:

Kralovice – hlavní budova s ředitelstvím, Manětínská 395

Kaznějov – budova ZŠ, Školní 473

Horní Bříza – budova ZŠ, tř. 1. Máje 210

Vyučované obory

Hudební – Kralovice, Kaznějov, Horní Bříza

Taneční – Horní Bříza

Výtvarný Horní Bříza, Kaznějov

Vyučující