< zpět

Klavíry

       vyučující: 

       Anna Bejvlová, DiS.

       Gabriela Česáková

       Petr Falkenauer

       Mgr. Jana Kočová

       MgA. Štěpán Kos

       Patrik Mestl, DiS.

       Mgr. Hana Vaňková

Studijní zaměření Hra na klavír je rozděleno do dvou stupňů
       I. stupeň je pro žáky od 7 let věku a trvá 7 let
       II. stupeň je pro žáky od 14 let věku a trvá 4 roky

Přípravné studium
       PS1 – od 5 let
       PS2 – od 6 let

Studium
– žák navštěvuje 1 týdně hodinu hry na klavír
– žák navštěvuje jednou týdně hodinu Hudební nauky nebo Přípravnou hudební výchovu (povinnost navštěvovat hudební nauku trvá do 5. ročníku studia)
– od 4. ročníku je nedílnou součástí studia docházka do předmětu skupinová interpretace, která je naplňovaná v činnostech: komorní, souborová a orchestrální hra, nebo sborový zpěv

Komentáře jsou uzavřeny.