Flétny a fagoty

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu je rozděleno do dvou stupňů
          I. stupeň je pro žáky od 7 let věku a trvá 7 let
          II. stupeň je pro žáky od 14 let věku a trvá 4 roky

Přípravné studium
          PS1 – od 5 let
          PS2 – od 6 let

Studium
– žák navštěvuje 1 týdně hodinu hry na zobcovou flétnu
– žák navštěvuje jednou týdně hodinu Hudební nauky nebo Přípravnou hudební výchovu (povinnost navštěvovat hudební nauku trvá do 5. ročníku studia)
– od 4. ročníku je nedílnou součástí studia docházka do jednoho z povinně volitelných skupinových předmětů, viz dokumenty povinně volitelné předměty

Příčná flétna

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu je rozděleno do dvou stupňů
          I. stupeň je pro žáky od 7 let věku a trvá 7 let
          II. stupeň je pro žáky od 14 let věku a trvá 4 roky

Přípravné studium
          PS1 – od 5 let
          PS2 – od 6 let

Studium
– žák navštěvuje 1 týdně hodinu hry na příčnou flétnu
– žák navštěvuje jednou týdně hodinu Hudební nauky nebo Přípravnou hudební výchovu (povinnost navštěvovat hudební nauku trvá do 5. ročníku studia)
– od 4. ročníku je nedílnou součástí studia docházka do jednoho z povinně volitelných skupinových předmětů, viz dokumenty povinně volitelné předměty

Fagot

Studijní zaměření Hra na fagot je rozděleno do dvou stupňů
          I. stupeň je pro žáky od 7 let věku a trvá 7 let
          II. stupeň je pro žáky od 14 let věku a trvá 4 roky

Přípravné studium
          PS1 – od 5 let
          PS2 – od 6 let

Studium
– žák navštěvuje 1 týdně hodinu hry na fagot
– žák navštěvuje jednou týdně hodinu Hudební nauky nebo Přípravnou hudební výchovu (povinnost navštěvovat hudební nauku trvá do 5. ročníku studia)
– od 4. ročníku je nedílnou součástí studia docházka do jednoho z povinně volitelných skupinových předmětů, viz dokumenty povinně volitelné předměty