Hudební obor

Vzdělávací obsah hudebního oboru je nastaven tak, aby žák po absolvování základního studia mohl dál provozovat hudbu na dobré amatérské úrovni, byl vnímavým posluchačem a uměl se orientovat jak v žánrové pestrosti, tak v kvalitě dané hudební produkce. V neposlední řadě má být hudba pro absolventa ZUŠ dalším prostředkem komunikace a kultivace vlastní osobnosti.

Nedílnou součástí studia hudebního oboru jsou povinné předměty Hudební nauka (od PHV, přes 1. ročník až do 5. ročníku) a Skupinová interpretace od (4. ročníku v hudebním oboru, od 6. ročníku ve studijním zaměření Hra na klavír).

Seznam vyučovaných skupin nástrojů

Akordeony
Klavíry
Smyčce
Bicí
Kytary 
Zpěv
Flétny a fagoty
Saxofony a klarinety
Žestě
Dudy

Vyučující

Rozvrh hudebních nauk

Rozvrh kolektivních předmětů