Hana Vaňková

Hana Vaňková vystudovala klavírní hru na plzeňské konzervatoři ve třídě prof. Petra Nováka. Na pedagogické fakultě absolvovala obor učitelství hudební výchovy, českého a anglického jazyka. Získala zde také základy hry na cembalo u Zory Ponicové-Paterové. Několikrát se zúčastnila letních kurzů staré hudby u Jamese Johnstona a též varhnanních kurzů u J. Steyera. Je členkou vokálně-instrumentálního souboru Ensemble affabile a členkou pěveckého sboru Vox imperfecta.