Anna Kosová

Vystudovala konzervatoř v Plzni. Účast se žáky na soutěžích ZUŠ, mezinárodní Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí (nejlepší žák LŠU). Účast na oborových seminářích. Úspěšná příprava žáka ke studiu na konzervatoři. Byla členkou muziky folklórního souboru Úsměv.