BcA. Alice Marková

Alice Marková (1999) je absolventkou Střední umělecko – průmyslové školy Zámeček na oboru Užitá malba v umění designu a architektuře. Nyní studuje na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara pod Západočeskou univerzitou obor Ilustrace a grafika – specializace Malba.

Účastnila se dvakrát mezinárodní letní školy umění Art camp na ZČU (2017- figurální kresba, 2018 – malba). V září 2018 byla účastnicí malířského sympozia v plzeňském Prazdroji – Probouzíme staré mistry. V roce 2018 měla své obrazy na skupinové výstavě v Holostřevech, v září 2019 uspořádala svou vlastní výstavu v kostele sv. Václava v Čisté u Rakovníka na téma Biblické krajiny, v létě 2020 vystavovala na výstavě Salon v Mariánské Týnici a v září 2020 byl vybrán její obraz na výstavu 25 let Zámečku v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni.

V létě 2020 realizovala pětici nástěnných maleb podle jejích vlastních návrhů na téma Biblická krajina v areálu barokního benediktínského kláštera Na Bílé Hoře v Praze.

Od září 2020 vyučuje výtvarný obor na ZUŠ Kralovice a v ZUŠ Zámeček v Křimicích.